Header Fysiotherapie van den Berg

Kinderbekkenfysiotherapie

De kinderbekkenfysiotherapeut  is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en poepproblemen. Deze plas-en poepklachten kunnen veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van blaas-, darmen- en/of buik- en bekkenbodemspieren. Deze problemen hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven van zowel het kind als het hele gezin.
Onderzoek heeft aangetoond dat verlies van urine op nummer 3 van de ergste levensgebeurtenissen voor kinderen staat. Kans op sociaal isolement neemt toe, angst om gepest te worden, niet deel nemen aan activiteiten (kamp, logeren etc.) Vermindering van zelfvertrouwen en schaamte.

Veel voorkomende problemen van kinderen met poep-en plasklachten zijn:
 • Ongewenst urineverlies
 • Heel vaak of weinig plassen (normale situatie is 4 tot 7 maal per dag)
 • Net te laat bij de wc zijn
 • Regelmatige blaasontsteking
 • Bedplassen
 • Moeizame ontlasting, verstopping
 • Buikpijn
 • Ontlastingsverlies of vegen in de broek
 • Pijnlijke ontlasting
Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats met u, uw kind en de kinderbekkenfysiotherapeut om zowel het probleem als de hulpvraag goed te kunnen inventariseren. De ontwikkeling van het kind, het zindelijkheidsproces, het toiletgedrag en het eet-en drinkgedrag wordt in kaart gebracht. Verder zal er van de ouder(s) en het kind gevraagd worden vragenlijsten en poep- en plaslijsten in te vullen. Zo kan er een goed beeld van de klachten van het kind verkregen worden.

Bij de tweede behandeling wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan. Hierbij wordt de algemene motoriek beoordeeld. Tevens vindt er een onderzoek naar het functioneren (het aan- en ontspannen) van de bekkenbodemspieren plaats. Naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijsten en het lichamelijk onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met kind en ouder(s) besproken. Daarna wordt de behandeling gestart.

Waaruit bestaat de behandeling.
 • Uitleg over blaas, darmen, bekkenbodem,  plassen en poepen.
 • Uitleg en training van toilethouding en toiletgedrag.
 • Uitleg en advies over vochtintake en voedingsvezels.
 • Ademhalingsoefeningen.
 • Bewustwording van de bekkenbodem en het bewust leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren.
 • Indien er een indicatie is kan het kind behandeld worden met myofeedback
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van plaatmateriaal en oefenmateriaal zoals grote ballen, ballonnen en speelgoed. Kinderen leren op een speelse manier om hun bekkenbodem weer te voelen en goed te gebruiken.

Wat wordt verwacht van het kind
Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk dat het kind zelf graag van de klachten af wil en dat het kind daardoor zich wil inzetten d.m.v. oefeningen en het uitvoeren van opdrachtjes.

Wat wordt verwacht van de ouder(s)
Verder is het belangrijk dat de ouders het kind ondersteunen in de oefeningen die thuis moeten worden uitgevoerd en de aanpassingen in leefstijl zoals eten en drinken, toilethouding en -gedrag. De ouders hebben een coachende rol waarbij ze het kind positief ondersteunen en bevestigen in juist uitgevoerd gedrag.

Verwijzing
Kinderen kunnen worden verwezen door huisartsen, kinderartsen, centrum voor Jeugd en Gezondheidszorg, maar ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de kinderbekkenfysiotherapeut. (Vanaf 1 januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig van een huisarts of specialist)

Vergoeding
Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.
 
Vragen?
U kunt met uw vragen terecht bij de kinderbekkenfysiotherapeut.

Medewerker(s)

HKZFysiotherapie van den Berg heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.

 • Z&Z
 • Achmea
 • Menzis
 • InPraktijk
 • KNGF
 • VVH
 • SAF
 • Schoudernetwerk
 • SPA