Header Fysiotherapie van den Berg

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.

Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar functioneren als een geheel.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels kunnen sterker binnen komen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen. De symptomen zijn bij ieder kind verschillend, dit maakt het herkennen van sensorische informatieverwerkingsproblematiek lastig. Er zijn immers vele zintuigen en die werken ook nog eens bij iedereen anders.

Allereerst zal de therapeut de (ver)werking van de zintuigen in kaart brengen om te zien of behandeling zinvol kan zijn. Aan de hand hiervan zal samen met ouder en kind een behandelplan opgesteld worden waardoor het kind weer goed in het dagelijks leven kan meekomen en het vertrouwen in zichzelf terugkrijgt.

De kinderfysiotherapeut binnen de praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI).

Medewerker(s)

HKZFysiotherapie van den Berg heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.

  • Z&Z
  • Achmea
  • Menzis
  • InPraktijk
  • KNGF
  • VVH
  • SAF
  • Schoudernetwerk
  • SPA